SSLC MATERIALS | PLUS TWO MATERIALS | TRB MATERIALS | SSLC MATERIALS | TET MATERIALS | TNPSC MATER

Friday, July 8, 2016

17.vao exam general knowledge questions & answers

1 .உலகிலேயே பரப்பளவில் மிகச் சிறிய நாடு எது?
வத்திகான்
2. உலகிலேயே பரப்பளவில் மிகப் பெரிய நாடு எது?
ரஷ்யா
3 .உலகிலேயே மிகப் பெரிய தீவு எது?
கிரீன்லாந்து
4. உலகிலேயே மிக உயர்ந்த பீட பூமி எது?
தீபெத் பீட பூமி
5. உலகிலேயே மிக உயரத்தில் அமைந்துள்ள நாடு எது?
சுவிட்சர்லாந்து
6. உலகிலேயே மிகப் பெரிய பாலைவனம் எது?
சஹாரா பாலைவனம் (ஆபிரிக்கா)
7. உலகிலேயே மிகவும் வரண்ட பாலைவனம் எது?
ஆடகாமா பாலைவனம் (சிலி)
8. உலகிலேயே மிக உயரமான நீர்வீழ்ச்சி எது?
ஏஞ்சல் நீர்வீழ்ச்சி (வெனிசுலா)
9. உலகிலேயே மிக அகலமான நீர்வீழ்ச்சி எது?
நயாகரா நீர்வீழ்ச்சி
10. உலகிலேயே மிக நீளமான நதி எது?
நைல் நதி (6695கி.மீ)
11. உலகிலேயே மிக உயரமான மலைச் சிகரம் எது?
எவரெஸ்ட் (நேபாளம் 8848 மீ)
12 . உலகிலேயே மிகப் பெரிய வளைகுடா எது?
மெக்சிகோ வளைகுடா
13. உலகிலேயே மிகப் பெரிய கண்டம் எது?
ஆசியாக் கண்டம்
14. உலகிலே நதிகளே இல்லாத நாடு எது?
சவுதிஅரேபியா
15. உலகிலே ஆயிரம் ஏரிகளின் நாடு என்றழைக்கப்படும் நாடு எது?
பின்லாந்து
No comments:

Post a Comment